GIÀU NGHÈO KHÁC BIỆT BỠI LÝ DO ?

Giàu có không bao giờ làm Người nghèo nghĩ đến việc tiêu tiền, người giàu nghĩ đến việc đầu tư tiền.Người nghèo sợ hết tiền, người giàu nghĩ cách dùng tiền để kiếm nhiều tiền…

82 Likes Comment